Temat më të lexuara

Shfletoni thënie sipas temave:

Autorët më të lexuar

Shfletoni thënie sipas autorëve:

Unë kurrë nuk kam qenë një nga ata aktorë që ka mbrojtur veten si një qenie njerëzore interesante. Unë e kisha vendosur më herët nëse duhej të isha një aktor apo një personalitet.

Merr libra, ulu ndokund dhe fillo t’i lexosh vetë.

Një nga gjërat e aktrimit është se të lejon që të jetosh jetën e njerëzve të tjerë, pa pasur nevojë të paguash çmimin.

Njeriu mëson dy gjërat më të mëdha në jetë, kurrë mos ua ktheni shpinën miqve tuaj, dhe gjithmonë mbajeni mbyllur gojën.

Ne kurrë nuk duhet të kemi frikë të shkojmë tepër larg, sepse e vërteta qëndron përtej.

Mua nuk më pëlqen të shikoj filmat e mi – më zë gjumi përnjëherësh.

Ashtu si qiriu nuk mund të digjet pa flakë, njerëzit nuk mund të jetojnë pa një jetë shpirtërore.

Mendoni për veten tuaj dhe leri edhe të tjerët të gëzojnë privilegjin për ta bërë këtë gjë.

Diçka që duhet bërë zakonisht mund të bëhet.

Ju nuk mund të lëvizni në mënyrë të shpejtë teksa përpiqeni për të ndryshuar zakonet më shpejt se njerëzit mund ta pranojnë atë. Kjo nuk do të thotë që ju të mos bëni asgjë, por kjo do të thotë që ju të bëni gjëra që duhet të bëhen në bazë të prioritetit.

An adage (/ˈædᵻdʒ/; Latin: adagium) is a short, usually philosophical, but memorable saying which holds some important fact of experience that is considered true by many people, or that has gained some credibility through its long memetic use. It often involves a planning failure such as "don't count your chickens before they hatch" or "don't burn your bridges". Adages may be interesting observations, practical or ethical guidelines, or skeptical comments on life. Some adages are products of folk wisdom that attempt to summarize some form of basic truth; these are generally known as proverbs or bywords. An adage that describes a general rule of conduct is a "maxim". A pithy expression that has not necessarily gained credit through long use, but is distinguished by particular depth or good style is an aphorism, while one distinguished by wit or irony is an epigram. Be Part of Something BIGGER (Liebherr).jpg Through overuse, an adage may become a cliché or truism, or be described as an "old saw." Adages coined in modernity are often given proper names and called "laws" in imitation of physical laws, or "principles". Some adages, such as Murphy's Law, are first formulated informally and given proper names later, while others, such as the Peter Principle, have proper names in their initial formulation; it might be argued that the latter sort does not represent "true" adages, but the two types are often difficult to distinguish. Adages which were collected and used by ancient writers in their work and writings inspired the Dutch humanist scholar Desiderius Erasmus to produce a massive collection of Adagia in the early sixteenth century. There have been many such collections since, usually in vernacular languages. Adages formulated in popular works of fiction often find their way into popular culture, especially when there exists a subculture devoted to the work or its genre, as is the case with science fiction novels. Many professions and subcultures create their own adages, which may be seen as a sort of jargon; such adages may find their way into popular usage, sometimes becoming altered in the process. Online communities, such as those that develop in Internet forums or Usenet newsgroups, are known for generating their own adages.