Thënie për paratë (33 thënie)

Nëse një i pasur blen vepra të artisti që ka nevojë për para, atëherë ai e bën veten të barabartë me artistin; ai ndërton kështu artin në botë, kështu ai krijon.

Po, unë kam shumë interese biznesi. Por nuk punoj me këdo. Unë i zgjedh kompanitë me shumë kujdes.

Vetëm kur të pasurit sëmuren e kuptojnë plotësisht pafuqinë e pasurisë.

Nëse njerëzit nuk do të flisnin konkretisht me fëmijët, ata nuk do të bëhen kurrë të rritur, dhe do të bëhen thjesht makina për të ngrënë dhe për të fituar të holla.

Shqetësimi për futbollistët e sotëm është se janë tejet të shpërqëndruar. Në kohën tonë lojtarët e futbolölit nuk i ndanin nga duart gazetat dhe revistat e futbollit. Në ditët tona ata pothuajse gjithnjë e kanë mendjen tek çmimet e blerjeve.

Jo, jo nuk jam i pasur. Unë jam një njeri i varfër me të holla, çka nuk është e njëjta gjë.

Kur një aktor vjen te unë dhe kërkon të diskutojmë për personazhin e tij, unë i them: E ke në skenar. Kur ai kërkon motivimin, unë i them: E ke tek pagesa.

Jo, jo nuk jam i pasur. Unë jam një njeri i varfër me të holla, çka nuk është e njëjta gjë.

Shumë njerëz mendojnë se janë duke e blerë kënaqësinë, kur ata në të vërtetë janë duke e shitur veten tek ajo.

Një qindarkë e kursyer është një qindarkë e fituar.