Thënie për mendjen (84 thënie)

Veprimi nuk është më pak i nevojshëm se mendimi për tendencat instinktive të kontekstit njerëzor.

Ka mendime të cilat nuk duhet t’i mendojmë.

Ajo që ka rëndësi në jetë nuk është ajo që të ka ndodhur, por ajo që ti kujton dhe si e kujton atë.

Kur ti peshkon dashurinë, tundon zemrën tënde e jo trurin tënd.

Lumturia është e dobishme për trupin, por është mjerimi ai që i zhvillon kompetencat e mendjes.

Mendimi është laboratori i intelektit, ëndërrimi është kënaqësia e tij.

Librat që ju ndihmojnë më shumë janë ato për të cilët mendoni më shumë. Mënyra më e rëndë për të mësuar është ajo e të lexuarit të kollajshëm; por një libër i madh që vjen nga një mendimtar i madh është një anije e mendimit, një thellësi e përbërë nga e v

Kur ti je nënë, ti vërtetë nuk je vetëm në mendimet e tua. Një nëne i duhet të mendojë dy herë. Një herë për veten dhe një herë për fëmijën e saj.

Vetëdija është Zoti i pranishëm në njeriun.

Hiqe mendjen nga problemet e tua… Kape nga veshët, nga këmbët, ose në çdo mënyrë tjetër që mund ta bëni këtë.