Thënie inspiruese (90 thënie)

Pranoje veten tënde në tërësi – absolutisht në tërësi. Ti je ti fillim dhe mbarim – mos u shfajëso, mos të vijë keq.

Çdo njeri ka një shenjë të tijën. Vetëm se disa ende nuk e dinë.

Zelli është nëna e fatit të mirë, dhe përtacia, e kundërta e tij, kurrë nuk e çoi një njeri drejt arritjes së ndonjërës prej dëshirave të tij më të mira.

Jeta ime është mesazh.

Më e rëndësishmja është të besosh në diçka aq fort sa të mos dekurajohesh kurrë.

Sporti është diçka shumë frymëzuese për të rinjtë.

Kushdo që dëshiron mund ta dëgjojë zërin e brendshëm. Ai është brenda secilit.

Nuk je gati për të vdekur për të, largoje fjalën “liri” nga fjalori yt.

Sukses do të thotë të shkosh nga dështimi në dështim pa e humbur entuziazmin.

Unë kam dështuar në disa lëndë, por shoku im i kaloi të gjitha. Tani ai është inxhinier në Microsoft dhe unë jam drejtori i Microsoft-it.