Thënie për përtacinë (2 thënie)

Zelli është nëna e fatit të mirë, dhe përtacia, e kundërta e tij, kurrë nuk e çoi një njeri drejt arritjes së ndonjërës prej dëshirave të tij më të mira.

Njeriu i papërtuar është njeri i lumtur. Përtaci është njeri i mjerë.