Thënie për dhunën (17 thënie)

Pushteti i marrë me dhunë është vetëm uzurpim, dhe zgjat vetëm sa kohë që forca e tij që komandon është më e madhe se atyre që binden.

Në vitin 1962, unë nuk u lëndova nga dhuna. Unë thjesht godita topin dhe lëndimi ndodhi. Dhe u bë mirë, sepse Brazili fitoi. Unë nuk e pranova me vështirësi këtë fakt.

OÇP dhe populli palestinez pranojnë të heqin dorë nga dhuna dhe refuzojnë e dënojnë terrorizmin në të gjitha format, sidomos terrorizmin e shtetit dhe i pranojnë marrëveshjet e nënshkruar mes Organizatës për Çlirimin e Palestinë dhe Izraelit.

Ata që e bëjnë revolucion paqësor të pamundshëm do ta bëjnë revolucionin e dhunshëm të pashmangshëm.

Lindja e Mesme është duke lënguar. Sëmundja vjen nga dhuna e vazhdueshme, mungesa e ushqimit, ujit dhe mundësive e për shkollim, diskriminimi ndaj grave dhe – gjëja më e rëndë e të gjithave – mungesa e lirisë.

E kundërshtoj dhunën, sepse kur duket se ajo bën mirë, e mira është vetëm e përkohëshme; e keqja që ajo bën është e përhershme.

Një ligj i padrejtë është një nga format e manifestimeve të dhunës. Arrestimi për shkeljen e tij është edhe më tepër dhunë.