Thënie për inteligjencën (30 thënie)

Ka shumë njerëz që kanë më shumë flokë se sa zgjuarsi.

Një bisedë është një dialog, jo një monolog. Ja pse ka kaq pak biseda të mira: për shkak të pamjaftueshmërisë, dy bashkëbisedues të zgjuar rrallë herë takohen.

Satira gënjen për njerëzit e ditur, ndërsa eulogjia gënjen për ta, kur ata vdesin.

Gjenialitet mund të jetë aftësia për të thënë gjëra të thella në një mënyrë të thjeshtë.

Shenja e vërtetë e inteligjencës nuk është dituria, por imagjinata.

Do të vërtetohet, në fakt, se të zgjuarit janë gjithmonë të çuditshëm, dhe me të vërtetë përfytyrues shumë me tepër se analitikë.

Ndjenja e vërtetë e inteligjencës nuk është dituria, por imagjinata.

Ndonjëherë jam aq i mençur, sa që nuk e kuptoj asnjë fjalë që e them.

Anonim

Kushdo që trajton një argument duke u bazuar tek autoriteti nuk është duke përdorur inteligjencën e tij; ai është vetëm duke përdorur kujtesën e tij.

As vdekjes nuk duhet t’i druhet ai që ka jetuar mençurisht.

Buddha