Thënie për bisedën (1 thënie)

Një bisedë është një dialog, jo një monolog. Ja pse ka kaq pak biseda të mira: për shkak të pamjaftueshmërisë, dy bashkëbisedues të zgjuar rrallë herë takohen.