Thënie për të kaluarën (26 thënie)

Ajo që ka rëndësi në jetë nuk është ajo që të ka ndodhur, por ajo që ti kujton dhe si e kujton atë.

Çfarë është bërë është bërë.

Në histori si në jetën njerëzore, pendesa nuk e rikthen një moment të humbur dhe një mijë vjet nuk e rikthejnë atë që është shembur në një orë të vetme.

E kaluara është profetike ngaqë thekson fuqishëm se luftërat janë dalta të dobëta për të latuar të nesërme paqësore.

Ajo që ka rëndësi në jetë nuk është ajo që të ka ndodhur, por ajo që ti kujton dhe si e kujton atë.

Një gjysmë shekulli më parë, situata ishte krejt e ndryshme. Ekonomikisht ishim krejt të rrënuar. Dhe politikisht ishim ende të përjashtuar nga familja e kombeve. Në kohën tonë, sa iu përket këtyre, ne kemi baza krejt të ndryshme dhe shumë më të qëndruesh

Shqetësimi për futbollistët e sotëm është se janë tejet të shpërqëndruar. Në kohën tonë lojtarët e futbolölit nuk i ndanin nga duart gazetat dhe revistat e futbollit. Në ditët tona ata pothuajse gjithnjë e kanë mendjen tek çmimet e blerjeve.

Jam një njeri që e mbaj me vete në të ardhmen gjithçka që më ka ndodhur në të kaluarën time. Unë mendoj ende plotësisht në dashurinë dhe mbetem e hapur ndaj gjithçkaje që më ndodh mua.

Në realitet, e kaluara e mbron vetveten në mënyrë automatike.

Një foto vlen sa 1000 mohime.