Thënie për shpirtin (30 thënie)

Unë kam parë gjithashtu fëmijë duke mposhtur me sukses ndikimet e një trashëgimie të keqe. Kjo i detyrohet të qenit një atribut i kulluar i shpirtit.

Shpirti merr hua nga materja perceptimet me të cilat ushqehet dhe ia kthen materies në formën e lëvizjeve të cilat i ka vulosur me lirinë e tij.

Është një bestytni infantile e shpirtit njerëzor që virgjëria do menduar si një virtyt dhe jo si barrierë që ndan injorancën nga dija.

Ku shpirti nuk punon me dorë, atje nuk ka art.

Le të jemi mirënjohës për njerëzit që na bëjnë të lumtur, ata janë cirk simpatik që i bëjnë shpirtrat tanë të lulëzojnë.

Bukuria e çfarëdo lloji, në zhvillimin e saj suprem, pa ndryshim e prek shpirtin ndjeshëm deri në lot.

Sytë janë dritaret e shpirtit tone.

Rishqyrto gjithçka që të është thënë… zhduke atë që fyen shpirtit tënd.

Ekzistojnë vetëm dy fuqi në botë, shpata dhe shpirti. Në kohë të gjatë  shpata gjithmonë do të mundet nga shpirti.

Kafshët janë në zotërim të vetes; shpirti i tyre është në zotërim të trupit të tyre. Por ato nuk kanë të drejta ndaj jetës së tyre, sepse nuk e duan atë.