Thënie për njeriun (510 thënie)

Unë ushqehem me supë të mirë, jo me fjalë të bukura.

Një individ që shkel një ligj të cilin ndërgjegja ia thotë se është i padrejtë, dhe ai që me dëshirë pret dënimin me burg në mënyrë që të rritë ndërgjegjen e popullit për padrejtësinë e atij ligji, në të vërtetë ëshë duke shprehur respektin më të lartë për ligjin.

Këmba e njeriut është një kryevepër e inxhinierisë dhe një vepër arti.

Njeriu duhet të hajë për të jetuar, jo të jetojë për të ngrënë.

Kam më shumë respekt për njeriun i cili më le të di ku qëndron, edhe nëse është gabim. Se për atë i cili vije si një engjëll dhe nuk është asgjë veçse djall.

Ai që pret më shumë mund të arrijë pak.

Unë mund të jetoj dy muaj me një kompliment të mirë.

Të gjithë njerëzit kanë lindur me një hundë dhe dhjetë gishta, por asnjëri nuk ka lindur me diturinë e Zotit.

Adami kishte të tërë Botën për veten dhe Perëndinë në Kopshtin e Edenit, megjithatë nuk ishte i kënaqur derisa gjeti gruan. Vetëm gjiri i një gruaje e përmbush një burrë.

Anonim

Është më e lehtë të qëndroni jashtë se sa të dilni jashtë.