Thënie metaforike (36 thënie)

Si çdo mbretëri e përçarë bie, kështu çdo mendje ndahet në mes shumë studimeve dhe e degradon veten.

Përtej një dyshimi e vërteta mbart të njëjtën lidhje me të pavërtetën si drita në errësirë.

Një hundë që mund të shohë vlen sa dy hundë që nuhatin.

Mos thoni tregime për peshkun atje ku njerëzit ju njohin, por në veçanti, mos iu tregoni atyre që e njohin peshkun.

Asnjë flok dëbore në një ortek, nuk ndihet ndonjëherë përgjegjëse.

Veshi është rruga drejt zemrës.