Thënie për mbretin (2 thënie)

Pashë kurorën e Francës duke qëndruar në tokë, pra e mora më shpatën time.

Si çdo mbretëri e përçarë bie, kështu çdo mendje ndahet në mes shumë studimeve dhe e degradon veten.