Thënie për Francën (8 thënie)

Franca nuk mund të jetë Francë pa madhështinë.

Franca nuk është poetike; madje ajo e ndjen, në fakt, është një gabim i bashkëlindur i poezisë. Mes shkrimtarëve që përdorin vargun, ata të cilët ajo gjithmonë i parapëlqen janë pikërisht më prozaikët.

Jam përpjekur ta nxjerr Francën nga balta. Por ajo do të kthehet te gabimet e saj dhe të vjellat e saj. Unë nuk mund t’i ndaloj francezët të jenë francezë.

Franca e ka humbur betejën, por jo luftën.

Është fundi? Po i çkaje? Fundi i Francës? Jo. Fundi i mbretërve? Po.

Ne ishim një familje e cila kishte ardhur nga asgjëja dhe kishim respekt për francezët e çdo sëre.

Pashë kurorën e Francës duke qëndruar në tokë, pra e mora më shpatën time.

Franca ka më shumë nevojë për mua se sa që kam unë për Francën.