Thënie për njeriun (510 thënie)

Nëse Zoti nuk ekziston, do të jetë e nevojshme të shpikësh Atë.

Ne mund të kuptojmë thuajse gjithçka, por nuk mund të e kuptojmë se si mund të kuptojmë.

Mëkati është tepër i marrë për të parë përtej vetveten.

Mosha e vjetër ka deformimet e veta të mjaftueshme. Kurrë nuk duhet t’iu shtojmë atyre gjymtimin e vesit.

Bëhu i mirë ndaj virtyteve të saj, bëhu pak i verbër ndaj të metave të saj.

Anonim

Zoti nuk është në anën e batalioneve të mëdha, por në anën e atyre që qëllojnë më të mirë.

Nuk është mirë që ne të gjithë duhet të mendojmë njësoj, por është një ndryshim i mendimit ai që e bën garën.

Shkëlqen në rangun e dytë, ai që errësohet në të parin.

Askush nuk të hyp dot në kurriz nëse ti nuk përkulesh.

Një polici e rregulluar mirë, e përbërë prej trupit të njerëzve, e trajnuar nën armë, është mbrojtja më e mirë më e natyrshme e një vendi të lirë.