Thënie për mendjen (84 thënie)

Një shkollim që nuk e kultivon dëshirën është një shkollim që e përjashton mendjen.

Kapaciteti i mendjes femërore për studimet e shkallës më të lartë nuk mund të vihen në dyshim, duke qenë mjaftueshëm e ilustruar nga veprat e tij gjeniale, dhe të diturisë shkencës.

Pranga fetare skllavëron dhe dobëson mendjen dhe e bën të pazonjën atë për çdo ndërmarrje fisnike, për çdo perspektivë të zgjeruar.

Rrallë ndeshim njerëz që mendojnë thellë dhe fort. Ka një dëshirë universale për përgjigje të letha dhe zgjidhje të kollajshme. Asgjë nuk i dhemb njeriut më shumë se të bjerë në mendime.

Stërvitja fizike nuk është vetëm një nga çelësat kryesorë të shëndetit trupor, por është baza e dinamikës dhe akitivitetit krijues intelektual.

Jeta e vërtetë e njeriut është e lumtur, kryesisht për shkak se ai është gjithnjë në pritje që ajo së shpejti do të jetë kështu.

Njeriu i cili është një pesimist para të 48ave di shumë, në qoftë se ai është optimist pas tyre, ai di shumë pak.

Mendjet më të mira nuk janë në qeveri. Nëse do të ishte ndonjë, biznesi do t’ia vidhte asaj.

Dëshpërimi është një narkotik. Ai e përkund mendjen me indiferencë.

Ne mund të kuptojmë thuajse gjithçka, por nuk mund të e kuptojmë se si mund të kuptojmë.