Thënie nga Albert Einstein (40 thënie)

Nuk mund të dëshpërohemi nga njerëzimi sepse vetë jemi njerëz.

Pionierët e botës pa luftë janë të rinjtë të cilët refuzojnë shërbimet ushtarake.

Bota është një vend i rrezikshëm për të jetuar, jo për shkak të njerëzve që veprojnë si djalli, por për shkak të njerëzve që nuk bëjnë asgjë për këtë.

Edukata është ajo që mbetet kur njeriu harron atë që ka mësuar në shkollë.

Shkenca është gjë e mrekullueshme nëse njeriu nuk duhet të fitojë të hyrat e jetës nga ajo.

Informata nuk është dituri.

Zoti gjithnjë përzgjedh rrugën më të thjeshtë.

Dallimi mes budallait dhe gjeniut është se gjeniu ka kufijtë e tij.

Cilido burrë i cili lexon shumë dhe e shfrytëzon trurin e tij shumë pakë, bie në veset përtace të të menduarit.

Cilido që nuk e merr të vërtetën seriozisht në çështje të vogla, nuk mund t’i besohet as në çështje të mëdha.