Thënie filozofike (183 thënie)

Ferri është një auditor gjysmë i mbushur.

Ndryshimi midis asaj që duam dhe asaj që mund të bëjmë do të mjaftonte për të zgjidhur shumicën e problemeve të botës.

Kafsha është e paditur për atë që di, njeriu e di se është i paditur.

Për çfarë kuptimi e keni fjalën? Jeta është një dëshirë, nuk është një kuptim.

Përdoro, mos shpërdoro; as asketizmi, as tepërimi nuk e bëjnë njeriun të lumtur.

Shpirti njerëzor ende ka nevojë më të madhe për idealen se për realen. Nga realja ne ekzistojmë; nga idealja ne jetojmë.

Nuk ka religjon ku çdo ditë e jetës të mos jetë konsideruar një burg; nuk ka filozofi apo ideologji që nuk mendon se ne jetojmë në marrëzi.

Nëse nuk e di se ku po shkon, çdo rrugë të çon ty në askund.

Njeriu jeton i lirë vetëm nga gatishmëria e tij për të vdekur; nëse për këtë është nevoja, në duart e vëllait të tij, kurrë duke e vrarë atë.

Ambienti është çdo gjë që nuk jam unë.