Thënie për mjedisin (3 thënie)

Ambienti është çdo gjë që nuk jam unë.

Përafërsisht 80% e ndotjes së ajrit sonë buron nga hidrokarburet e lëshuara nga bimësia, kështu që le të mos e teproni në vendosjen dhe zbatimin e standardeve të ashpra ndaj emisioneve me burimet e krijuara nga njeriu.

Të gjitha mbeturinave e një viti nga një centrali bërthamor mund të ruhen nën një tavolinë.