Thënie për armët bërthamorë (3 thënie)

Të gjitha mbeturinave e një viti nga një centrali bërthamor mund të ruhen nën një tavolinë.

Shiko, Izraeli nuk synon të ketë armë bërthamore, por nëse njerëzit kanë frikë se ne i kemi ato, pse jo? Është një parandalues.

Ju bëj thirrje iranianëve: nuk është tepër vonë të rrëzoni regjimin tuaj të korruptuar dhe të ktheheni tek trashëgimia juaj e lavdishme persiane, një trashëgimi e kulturës dhe e vlerave dhe jo e bomave dhe e raketave… Si mundet një komb të lejojë një re