Thënie nga Xhejms Medison (74 thënie)

Çdo brez duhet të mbajë barrën e luftërave të tij, në vend që ta kalojë atë në kurriz të brezave të tjerë.

Të hamendësh se çdo formë e qeverisjes do të sigurojë lirinë apo lumturinë pa asnjë virtyt në njerëzit, është një ide e rreme.

Në Republikat rreziku më i madh është që shumica të mos i respektojë mjaftueshëm të drejtat e pakicës.

Më lejoni të rekomandojë ilaçin më të mirë në botë: një udhëtim të gjatë, në një sezon të butë, në një vend të këndshëm, në mjedise çlodhëse.

Filozofia është një kuptim i thjeshtë i thënë me fjalë të mëdha.

Në asnjë rast … kishat nuk qenë kujdestaret e lirive të njerëzve.

Mjetet e mbrojtjes kundër rrezikut të huaj historikisht janë bërë instrumente të tiranisë në vend.

Çdo lexim i thelluar duhet të jetë një zëvendësues i mirë për zbavitjen shumë të përshtatshme që të mbushë kohën e lirë të klasave të punës.

Në inkuadrimin e një qeverie e cila duhet të administrohet nga njerëzit mbi njerëzit ju duhet së pari të aftësoni qeverinë për të kontrolluar të qeverisurit; dhe, së dyti, ta detyroni atë për të kontrolluar veten.

Bashkimi i lumtur i këtyre shteteve është një mahnitje, Kushtetuta tyre një mrekulli; shembulli i tyre shpresë e Lirisë në të gjithë botën.