Thënie për marrëdhëniet (67 thënie)

Para martese një burrë deklaron se do të japë jetën t’ju shërbejë; pas martese, ai nuk do të ulë as gazetën për të folur me ju.

Qëllimi në martesë nuk është të mendosh njësoj me partnerin, por të mendosh bashkë me të.

Bari në anën tjetër të gardhin duket gjithmonë më i gjelbër, por zakonisht vetëm për shkak të paarritshmërisë.

Anonim

Në të gjitha kontaktet tona është ndoshta ndjenja e të qenit me të vërtetë të nevojshëm dhe të kërkuar çka na jep kënaqësi të madhe dhe krijon lidhjet më të qëndrueshme.

Martesa është një institucion që mbahet së bashku nga tre libra: libri i mirë, libri i gatimit dhe libri i çeqeve.

Anonim

Leximi, vetmia, papunësi, një jetë e butë dhe e ndenjur, marrëdhëniet me gratë dhe të rinjtë, janë rrugët e vështira për një të ri, dhe këto e çojnë atë vazhdimisht në rrezik.

Në një ndarje ai i cili nuk është me të vërtetë në dashuri, thotë gjërat më të çiltëra.

Nëse çiftet në martesë do të bënin gjysmën e përpjekjeve që bëjnë kur i vinë njëri

Shpesh është e nevojshme të dish si t’i bindesh një femra në mënyrë që nganjëherë ta kesh të drejtën për ta komanduar.

Edhe sikur të ndaja gjithë pasuritë e mia për të ushqyer të varfrit dhe ta jepja trupin tim që të digjej, e të mos kisha dashuri, nuk do të më vlente asgjë!

Anonim