Thënie nga Ronald Reagan (58 thënie)

Siguria më e madhe për Izraelin është për të krijuar Egjiptë të rinj.

Nëse duam vendin tonë, ne duhet gjithashtu të duam bashkatdhetarët tanë.

Liria përparon kur feja është e gjallë dhe sundimi i ligjit nën Perëndinë është pranuar.

Çdo brez shkon më tej se brezi që e parapriu atë, sepse qëndron mbi supet e atij brezi. Ju do të keni mundësi përtej çdo gjëje që ne kemi njohur ndonjëherë.

Tatimpaguesi – është dikush që punon për qeverinë federale, por nuk duhet të marrë provimin e shërbimit civil.

Shkuarja në kolegj më ofroi mundësinë për të luajtur futboll për katër vjet të tjera.

Paqja nuk është mungesë e konfliktit, është aftësi për të trajtuar konfliktin me mjete paqësore.

Qeveria ekziston për të na mbrojtur nga njëri-tjetri.

Faktet janë kokëfortë.

Pikëpamja e qeverisë për ekonominë mund të përmblidhet në një fjali të shkurtër: Nëse lëviz, tatoje atë. Në qoftë se ajo vazhdon të lëvizë, rregulloje atë. Dhe në qoftë se ajo ndalon së lëvizuri, subvencionoje atë.