Thënie për mençurinë (103 thënie)

Djathin, mirë që e hëngri miu, po shëllirën kush e piu. – ELBASAN

Ka më tepër shpresë për një budalla sesa për dikë që e kujton veten të urtë.

Mos bëj petulla me ujë. – DIBËR

Ku qe, asgjëkundi, çfarë bëre, asgjë. – JUG

Lepuri në mal, kusia në zjarr. – JUG

Foli derës të dëgjojë dritarja. – VLORË

Nuk mbulohet dielli me shoshë. – JUG

Suksesi është mësues morravec. I josh njerëzit e mençur të mendojnë se s’mund të humbin.

Femrat i duan burrat e zgjuar më shumë se burrat i duan gratë e zgjuara.

Tani që jam gjashtëdhjetë vjeç, unë e shoh pse ideja e urtësisë së plakut është zhvlerësuar.