Thënie për urtësinë (5 thënie)

Ai që shtie në dorë shpirtërat është i urtë.

Njeriu i urtë është superior ndaj çdo fyerjeje që mund t’i bëhet, dhe përgjigja më e mirë për sjelljet e këqija është durimi dhe vetëpërmbajtja.

Ka më tepër shpresë për një budalla sesa për dikë që e kujton veten të urtë.

Tani që jam gjashtëdhjetë vjeç, unë e shoh pse ideja e urtësisë së plakut është zhvlerësuar.

Urtësia e vërtetë është vendosmëria e admirueshme