Thënie për marrëdhëniet (67 thënie)

Ndër të gjitha kurat shtëpiake, gruaja e mirë është më e mira.

Anonim

Thenie per dashurine

Kura e vetme për një dashuri të humbur, është një dashuri e re.

Anonim

E para simptomë e dashurisë tek një djalosh është droja: tek një vajzë është guximi.

Bëhu i mirë ndaj virtyteve të saj, bëhu pak i verbër ndaj të metave të saj.

Anonim

Shumica e grave bëjnë çmos për të ndërruar burrë, dhe kur e kanë ndërruar, ky nuk iu pëlqen.

Vetëm burrat që nuk janë të interesuar për gratë, janë të interesuar për veshjet e grave. Burrat që iu pëlqejnë gratë nuk ua shikojnë kurrë veshjet.

Ne flemë në dhoma të ndara, hamë darka të ndarë, shkojmë me pushime të ndarë. Po bëjmë gjithçka për ta mbajtur këtë martesë së bashku.