Thëniet e fundit

Sa herë që morali mbështetet mbi teologji, sa herë që drejtësia i mveshet autoritetit hyjnor, mund të përligjen e të kryhen gjërat më imorale, më të padrejta e më famëkeqe.

Qeni i pangopur të ha. – SKRAPAR

Feja na mundëson që ta injorojmë mosqenien dhe të merremi me punët e jetës.

Në çdo hap, në çdo vend, dhe në gjum më bie ndërmend. Kur flej, më duket të kam pranë; kur qeshi, më duket më shikon; kur qaj, më duket më pajton. Eja pranë meje!

Anonim

Më njerëzore është të e shërosh armiqtë se sa të I vrasësh.

Dashuria e vërtetë nuk njeh keqkuptime.

Anonim

Po të vëmë re përparimin e njerëzisë në të tëra kombet, shohim se ky përparim i madh që duket sot kaq i fortë, sa lufton në tokë, në ujë, nën ujë, në erë, ka lindur nga një luftë e rreptë që ka ngjarë midis mendjes, diturisë që është fryt i saj dhe tradicioneve, d.m.th. të dëgjuarat që kanë mbetur nga pleqtë brez pas brezi dhe fesë që është një tradicion. E tërë historia njerëzore është plot me këto luftra. Në kohët e para ka zotëruar feja dhe në kohërat e pastajme mendja dhe dituria, duke u mbështetur mbi provime. Kur u lirua mendja e njeriut fare dhe plotësisht, atëherë përparimi mori një bujë të madhe, sa arriti në shkallën e sotme. Por kjo luftë, në mes të mendjes dhe të feve, njerëzisë i ka kushtuar shumë, se ka dhënë shumë dëshmorë, derisa mori zotërimin e botës në dorë mendja dhe dituria.

Ted Turner ka nevojë për dikë që ta ketë pranë 100% të kohës. Ai mendon se kjo është dashuria. Nuk është dashuri – është përkujdesje foshnjash.

Gjithnjë lexo gjëra që të bëjnë të dukesh mirë nëse vdes duke qenë duke i lexuar ato. 

Kudo që është interesi dhe pushteti për të bërë gabimin, gabimi në përgjithësi do të bëhet.