Thënie për Ted Turner (1 thënie)

Ted Turner ka nevojë për dikë që ta ketë pranë 100% të kohës. Ai mendon se kjo është dashuria. Nuk është dashuri – është përkujdesje foshnjash.