Thënie nga Zhan-Zhak Ruso (35 thënie)

Personi i cili ka jetuar më shumë nuk është ai me më shumë vite, por ai me përvojat më të pasura.

Mirënjohja është një detyrë që duhet të paguhet, por që askush nuk ka të drejtë ta presë këtë.

Ne ndjejmë keqardhje për të tjerët vetëm për ato të këqija të cilat ne vetë i kemi përjetuar.

Heronjtë nuk janë të njohur për mendjemadhësi; mburravecët e mëdhenj janë në përgjithësi ligavecët më të mëdhenj.

Është e panatyrshme për një shumicë të sundojë, sepse një shumicë rrallë mund të organizohet dhe të bashkohet për veprim të veçantë, dhe një pakicë mundet.