Thënie për mendjemadhësinë (2 thënie)

Përpara shkatërrimit vjen kryelartësia dhe përpara rrëzimit – fryma mburravece.

Heronjtë nuk janë të njohur për mendjemadhësi; mburravecët e mëdhenj janë në përgjithësi ligavecët më të mëdhenj.