Thënie për arrogancën (2 thënie)

Mos u mburr me ditën e nesërme.

Përpara shkatërrimit vjen kryelartësia dhe përpara rrëzimit – fryma mburravece.