Thënie nga Bill Gates (38 thënie)

Unë jam ‘geek’.

Është mire ta kremtosh suksesin, por është më me rëndësi t’i vësh mendje mësimeve të dështimit.

Rregulli i parë i cilësdo teknologji të shfrytëzuar në biznes është se automatizimi i aplikuar në një veprim efikas do të zmadhojë efikasitetin.
Rregulli i dytë i cilësdo teknologji të shfrytëzuar në biznes është se automatizimi i aplikuar në një veprim j

Vërtetë kisha shumë ëndrra kur isha fëmijë dhe mendoj një pjesë e madhe e asaj u rrit nga fakti se kisha mundësinë të lexoj shumë. 

Rreth milion kompjuterë shiten çdo vit në Kinë, por njerëzit nuk e paguajnë softuerin. Një ditë ata do të paguajnë. Përderisa vjedhin atë, ne duam të e vjedhin softuerin tonë. Disi do të bëhen të varur, dhe atëherë disi do të gjejmë mënyrë si t’i marrim

Në Microsoft ka shumë ide brilante, por puna është se të gjitha vien nga lartë. Frikësohem se kjo nuk është aq në rregull.

Njerëzit gjithmonë i frikësohen ndryshimit. Njerëzit iu frikësuan elektricitetit kur u zbulua, apo jo? Njerëzit iu frikësuan qymyrit, iu frikësuan motorëve me benzinë? Gjithmonë do të ketë injorancë, dhe injoranca shpie në frikë. Por me kohë, njerëzit do

Në këtë biznes, me kohë kupton se je në hall, është vonë të shpëtosh veten. Përveç nëse ngarend i frikësuar gjatë gjithë kohës, ke humbur.