Thënie për Amerikën (15 thënie)

Ne do të mbajmë mend gjithmonë. Ne do të jemi krenarë gjithmonë . Ne do të jemi të përgatitur gjithmonë , kështu që ne gjithmonë do të jemi të lirë.

Amerika predikon integrim dhe praktikon izolim.

Nuk ka më shumë izolim në Afrikën e Jugut më shumë se në Shtetet e Bashkuara.

Unë kam menduar shumë kohë se si do të dukeshin Dhjetë Urdhërimet në qoftë se Moisiu do t’i kishte dhënë nëpërmjet Kongresit të Shteteve të Bashkuara.

Ne patëm shumë ndihmë ndërkombëtare, veçanërisht nga BE dhe SHBA, çka na ndihmoi për të dalë nga kjo fazë e jashtëzakonshme, për t’i dhënë ca dinamizëm Kosovës.

Jam vërtet e çuditshme, kurrë nuk provova të bëj teatër. Dhe më kanë kërkuar kushedi sa herë autorë të hatashën në Amerikë që të bëj teatër. Dhe gjithmonë kam thënë jo, duke mos përjetuar skenën dhe teatrin.

Një nga gjërat që bëjnë Shtetet e Bashkuara është ndërtimi i koalicioneve. Ajo që SHBA e di është se nëse nuk bën koalicion me ty, ti do të kesh një koalicion kundër teje. Unë nuk dua të shoh Kinën apo Rusinë në anën e Iranit më fort se janë.

Sipërmarrësit dhe ndërmarrjet e tyre të vogla janë përgjegjës për pothuajse gjithë rritjen e ekonomike në Shtetet e Bashkuara.

Shtetet e Bashkuara janë në thelb vetë poema më e madhe.

Amerika në tërësinë e vetë është izoluese dhe raciste. Është më e mbuluar në veri, por është njëjtë.