Thënie për të mirën (53 thënie)

Mirësia në vetvete mund të arrijë pak kundër pushtetit të natyrës.

Unë jam duke ecur me dy njerëz të tjerë, secili prej të cilëve do të më shërbejë mua si mësues. Unë do të marr të mirat e njërit dhe do t’I imitoj ato, dhe do t’I marr të këqijat e tjetrit e do ta korigjoj veten time.

Ju bëni keq në qoftë se e lavdëroni, por më keq në qoftë se e censuroni atë që nuk e kuptoni.