Thënie për bukurinë (36 thënie)

Bukuria vetë nuk është gjë tjetër veçse përfytyrimi ndjesor i së Pakufishmes.

Idealja dhe e bukura janë njësoj; idealja i korrespondon idesë, dhe bukuria formës; kështu që ideja dhe lënda janë kunata.

Studimi i bukurisë është një duel në të cilin artisti qan i tmerruar përpara se të jetë mundur.

Bukuria është ambicja e vetme, qëllimi ekskluziv i shijes.

E vërteta është bijë e kohës, jo e autoritetit.

Bukuria është si ti ndihesh me veten, dhe ajo pasqyrohet në sytë e tu. Nuk është diçka fizike.

Janë po aq lloje të bukurisë sa dhe mënyra të zakonshme të kërkimit të lumturisë.

Gjithçka e bukur dhe fisnike është fruti i arsyes dhe përllogaritjes.

Cilado që është e sigurtë ndaj bukurisë së saj nuk duhet të ndihet e kërcënuar nga reklamat që bëj unë.

Dhe unë do të tregoj se asgjë nuk mund të ndodhë më e bukur se vdekja.