Thënie për ambicien (2 thënie)

Ambicia e madhe është pasion i karakterit të madh.

Bukuria është ambicja e vetme, qëllimi ekskluziv i shijes.