Thënie nga Frensis Bekoni (37 thënie)

Një çështje e menduar mirë është një gjysmë mençurie.

Nga të gjitha cilësitë e larta të mendjes, më e madhja është mirësia, është cilësi e karakterit Hyjnor; dhe pa mirësinë, njeriu është i mërzitshëm, bajat, një send pa vlerë.

Fëmijët e ëmbëlsojnë jetën, por ata i bëjnë fatkeqësitë më të hidhura.

Përparimi nuk arrihet pa shumë droja dhe rrënime; rënia nuk arrihet pa shumë rehatira dhe shpresa.

Miqësia rritet duke i vizituar miqtë, por duke i vizituar rrallë.

Fantazia i është dhënë njeriut për të plotësuar atë çfarë ai nuk është; sensi i humorit i është dhënë që ta ngushëllojë për çfarë ai është.

Një njeri i mençur shfrytëzon më shumë mundësi sesa gjen.

Dija dhe fuqia njerëzor janë sinonime.

Lexo jo për kundërvënie dhe ngatërrime, as për të besuar dhe për t’i marrë kallëp gjërat…por për të shoshitur dhe për të vlerësuar.

Dija në vetvete është pushtet.