Thënie për fatkeqësitë (2 thënie)

Fëmijët e ëmbëlsojnë jetën, por ata i bëjnë fatkeqësitë më të hidhura.

Sukseset dhe fatkeqësitë e mia, ditët e ndritshme dhe të errëta që I kam kaluar, të gjitha këto ma kanë provuar mua se në këtë botë, qoftë në kuptimin fizik, qoftë në kuptimin moral, e mira vjen nga e keqja, sikurse e keqja vjen nga e mira.