Thënie për tragjedinë (3 thënie)

Jeta është një tragjedi po ta shikosh nga afër, por një komedi nga një shikim i largët.

Një qeveri popullore pa informacion popullor apo mjetet e marrjes së tij, është vetëm një prolog i një farse, ose një tragjedie, ose ndoshta të dyjave.

Të gjitha sëmundjet e njerëzimit, të gjitha fatkeqësitë tragjike që mbushin librat e historisë, të gjitha gabimet politike, të gjitha dështimet e udhëheqësve të mëdhenj kanë dalë vetëm nga mungesa e aftësisë për të vallëzuar.