Thënie për sekretin (5 thënie)

Askush nuk mund ta mbajë sekretin më mirë se një fëmijë.

Fjala e mirëfilltë “sekret” është e neverishtme në një shoqëri të lirë dhe të hapur; dhe ne jemi si popull aktualisht dhe historikisht kundër shoqërive sekrete, betimeve sekrete, dhe procedimeve sekrete.

Nuk mund ta fsheh diellin me një grusht pluhur, nuk mund ta shpalosësh sekretin e Fatit nga fshehtësia, dija ka peshkuar për mua në Detin e Mendimeve një perlë të cilën unë kam frikë ta hap.

Çfarë domethënieje të thellë marrin gjërat e vogla kur gruaja e rënë në dashuri e fsheh atë nga ne.

Pas së gjithash, gjithkush ka sekrete dhe janë disa gjëra tuat që askush nuk i di përveç teje, mirë?