Thënie për sinqeritetin (6 thënie)

Të gjitha gabimet mund t’i falen atij që ka sinqeritet të përkryer.

Nëse të gjithë do të ishin të veshur me integritet, në qoftë se çdo zemër do të ish e drejtë, e sinqertë, me mirësi, virtytet e tjera do të ishin krejt të padobishme.

Sinqeriteti është politika më e mirë.

Unë kam faj se kam qenë pak më i sinqertë se duhet.

Teknika është provë e sinqeritetit. Nëse një gjë nuk e vlen teknikën me të cilën shprehet, është me vlerë të ulët.

Njeriu nuk është kurrë më i sinqertë sesa kur e pranon që është gënjeshtar.