Thënie për perfeksionin (3 thënie)

Të gjitha gabimet mund t’i falen atij që ka sinqeritet të përkryer.

Përsosmëria arrihet dalëngadalë, ajo kërkon dorën e kohës.

Unë nuk kam asnjë besim në përkryershmërinë e njeriut. Unë mendoj se përpjekjet e njeriut do të kenë efekt të dukshëm mbi njerëzimin. Njeriu është tani vetëm më aktiv – jo më shumë i lumtur – as më i mençur, se ai ishte 6000 vjet më parë.