Thënie nga William Shakespeare (53 thënie)

Për tu ngjitur kodrave të rrëpira nevojiten hapa të ngadalshëm në fillim.

Këto gëzimet e papritura kanë përfundime të papritura. Ato digjen në fitore sikur zjarri dhe baruti.

Të  jesh apo të  mos jesh.

Paqja është e natyrës së pushtimit; sepse atëherë të dyja palët janë fisnikërisht të pushtuara, dhe asnjëra pale humbëse.

Ena e zbrazët e bën zërin më të lartë.

Ma kthe mëkatin tim prapa.

Kjo marrje e të krishterëve do të rris çmimin e derrave.

Nuk do ta kisha futur hajnin në gojën time të ma vidhte trurin.

Si çmenduria është lavdia e jetës.

Ka shumë njerëz që kanë më shumë flokë se sa zgjuarsi.