Thënie për paratë (33 thënie)

Dollari ndalon tek ai djalë që nënshkruan çeqe.

Asgjë e shkruar për pagesë nuk ia vlen të shtypet. Vlen vetëm çka është shkruar kundër tregut.

E dashurova aktrimin, çka kurrë nuk ka qenë për paratë, famën. Ishte rreth një kërkimi për kuptim. Ishte e dhimbshme.