Thënie për mendjen (84 thënie)

Nuk është mirë që ne të gjithë duhet të mendojmë njësoj, por është një ndryshim i mendimit ai që e bën garën.

Si çdo mbretëri e përçarë bie, kështu çdo mendje ndahet në mes shumë studimeve dhe e degradon veten.

Unë u bëra i çmendur, me intervale të gjata të mendjes tmerrësisht të shëndoshë.

I dua të gjithë njerëzit që mendojnë, madje edhe ata që mendojnë ndryshe nga unë.