Thënie për artin (53 thënie)

Drama i përmbahet një rregulle. Nëse është mundur rregulla shkelet vetëm në mënyrë befasuese.

Unë nuk besoj se publiku e di se çfarë ai kërkon; ky është përfundimi që kam nxjerrë nga karriera ime.

Të jesh poet është një gjendje, nuk është një profesion.