Thënie për pronën (6 thënie)

E drejta personale për të fituar pronën, e cila është një e drejtë natyrore, i jep pronës, kur është fituar, të drejtën e mbrojtjes, si një e drejtë sociale.

Të drejtat e personave dhe të drejtat e pronës janë objektet për mbrojtjen e të cilave Qeveria është krijuar.

Të drejtat e personave dhe të drejtat e pronës janë objektet për mbrojtjen e të cilave Qeveria është krijuar.

Diversiteti në cilësitë e njerëzve, prej nga të drejtat e pronës e kanë origjinën, është jo më pak se një pengesë e pakapërcyeshme ndaj një uniformiteti të interesave. Mbrojtja e këtyre cilësive është objekti i parë i qeverisë.

E drejta personale për të fituar pronën, e cila është një e drejtë natyrore, i jep pronës, kur është fituar, të drejtën e mbrojtjes, si një e drejtë sociale.

Sikundër një njeriu i është e thënë të ketë të drejtë për pronën e tij, mund të jetë e thënë po aq se ka një pronësi në të drejtat e tij.