Thënie për diversitetin (1 thënie)

Diversiteti në cilësitë e njerëzve, prej nga të drejtat e pronës e kanë origjinën, është jo më pak se një pengesë e pakapërcyeshme ndaj një uniformiteti të interesave. Mbrojtja e këtyre cilësive është objekti i parë i qeverisë.