Thënie për konservatorizmin (2 thënie)

Unë nuk jam një konservator. Unë kam besuar në tregjet e lira dhe tek qeveria më pak, por jo deri në pikën e të qënit një libertarian.

Unë nuk kam guxuar kurrë të jem radikal kur isha i ri nga frika se mos bëhem konservator kur të plakem.