Thënie për dhuratat (3 thënie)

Të gjithë janë miq të atij që bën dhurata.

As perënditë vetë nuk mund t’i kthejnë mbrapsht dhuratat e tyre.

Pak rëndësi ka vlera e dhuratës. Rëndësi ka kush të ka kujtuar.

Anonim